Terug naar boven

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 1/4/2019

Ship7 begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van de gebruikers van Ship7.com (de "Website"). De verzamelde informatie wordt gebruikt om de diensten die wij en onze dochterondernemingen aanbieden op de markt te brengen en te verbeteren, om de inhoud van de Website te verbeteren en om contact met u op te nemen over updates van de Website of voor andere marketingdoeleinden.

Lees hieronder voor meer informatie over dit privacybeleid.

 1. Bescherming van klanteninformatie
  Wij begrijpen het belang van privacy voor onze klanten en bezoekers van de Website. Wij geven of verkopen geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie over onze klanten aan derden die niet verbonden zijn aan hun transactie, behalve als dit wettelijk vereist is of als dit nodig is om Ship7 diensten te verlenen aan de klant.

  Wij verzamelen en bewaren informatie over elk pakket dat wij behandelen, zodat wij op efficiënte wijze de door onze klanten gevraagde pakketdiensten kunnen leveren. Wij gebruiken informatie over onze klanten, hun pakketten en hun verzendactiviteiten om de diensten die wij aan onze klanten ter beschikking stellen te leveren of te verbeteren, om ons beter in staat te stellen met onze klanten te communiceren over aanvullende diensten die voor hen waardevol kunnen zijn, om onze legitieme zakelijke belangen te behartigen (waaronder het uitvoeren van trendanalyses en marktonderzoeken), om prijzen vast te stellen, krediet vast te stellen, een vervoersovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst na te komen, de factureringsfunctie uit te voeren en te voldoen aan overheidsvoorschriften. Hoewel de overheidsvoorschriften verschillen in de vele landen waarin we actief zijn, omvatten ze vaak de rapportage van informatie aan transportveiligheids-, douane- en andere regelgevende instanties.

  Aangezien wij informatie over onze klanten verzamelen en gebruiken, kunnen wij contracten sluiten met leveranciers om ons te helpen bij de verwerking van die informatie. Deze leveranciers zijn verplicht om de informatie vertrouwelijk te houden en mogen de informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan het leveren van Ship7 diensten aan onze klanten.

  Sommige van de door Ship7 verzamelde gegevens zijn persoonsgegevens of gegevens die betrekking hebben op een identificeerbare persoon. Voorbeelden van persoonlijke gegevens zijn namen, adressen, e-mailadressen, creditcardnummers en telefoonnummers. Wij verkopen nooit informatie aan derden die gebruikt kan worden om een individuele klant of een groep klanten specifiek te identificeren. Geanonimiseerde gegevens, waarbij alle namen, adressen en andere persoonlijk identificeerbare informatie is verwijderd, worden soms gedeeld met derden. Ten slotte verstrekken wij persoonlijke gegevens aan overheidsinstanties indien dit door de wet of regelgeving wordt vereist.

  Naast het in de bovenstaande paragrafen beschreven gebruik van de informatie verzamelen wij telefoonnummers en e-mailadressen voor het geval wij contact moeten opnemen met de rekeninghouder of de ontvanger van de zending om een vraag op te lossen of informatie over de status van de zending te verstrekken.

 2. Bewaring van klanteninformatie
  Wij bewaren informatie over klanten voor zover dat nodig is voor zakelijke doeleinden en zoals vereist door overheidsvoorschriften. Wij bewaren bijvoorbeeld informatie over pakketten, waaronder namen en adressen, zodat wij informatie over leveringsbewijzen kunnen verstrekken en claims kunnen verwerken. Wij verwijderen gegevens zorgvuldig en verwijderen informatie wanneer de bewaartermijn afloopt.

 3. Informatie die de Website verzamelt
  Gebruikers kunnen de meeste delen van de Website bezoeken zonder te onthullen wie ze zijn of enige informatie over zichzelf te verstrekken. Voor sommige van onze diensten moeten gebruikers zich echter identificeren om de functie mogelijk te maken.

 4. Cookies en Tracking
  De Website gebruikt een "cookie"-bestand dat wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer en dat details kan identificeren over uw IP-adres, besturingssysteem (bijv. Microsoft Windows, Mac O/S, Linux), browser (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, plus de versie van de browser), locatie (om te bepalen vanuit welk land u de Website bezoekt) en andere gebruikersinformatie (bijv. uw gebruikersnaam).

  Ship7 kan de door cookies gegenereerde informatie gebruiken om: (a) verkeerspatronen naar en van de Website te volgen; (b) ervoor te zorgen dat advertenties aan de meest geschikte persoon worden getoond; en (c) u in staat te stellen de Website te betreden en bepaalde diensten te gebruiken en alleen voor geregistreerde gebruikers bestemde delen van de Website te bezoeken.

  U kunt cookies weigeren door ze in uw browser uit te schakelen en/of ze van uw harde schijf te verwijderen. U hoeft geen cookies ingeschakeld te hebben om de Website te gebruiken, maar u hebt ze wel nodig om in te loggen op de Website en om toegang te krijgen tot gepersonaliseerde of beveiligde inhoud op de Website. Sommige webpagina's functioneren mogelijk niet goed als de cookies zijn uitgeschakeld.

  De website maakt gebruik van tracking- en analyse-instrumenten van derden. Dergelijke tools worden gebruikt om informatie te verzamelen die het mogelijk maakt het gebruik van de Website te evalueren, uw gedrag te analyseren en uw ervaring met de Website te verbeteren.

 5. Instemming
  Uw voortdurend gebruik van deze site betekent dat u instemt met het privacybeleid van Ship7 . Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, delen van dit beleid te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen.

 6. Wijzigingen
  Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd zonder kennisgeving aan u wijzigen, om welke reden dan ook. Wij zullen kennisgevingen van materiële wijzigingen op de Website plaatsen of weergeven en/of u per e-mail of bij het inloggen op de hoogte stellen van deze wijzigingen - de vorm van een dergelijke kennisgeving bepalen wij zelf. Zodra wij dergelijke wijzigingen op de Website plaatsen of beschikbaar maken, worden deze wijzigingen onmiddellijk van kracht, en als u de Website gebruikt nadat zij van kracht zijn geworden, betekent dit dat u op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig na te lezen zodat u op de hoogte bent van de meest recente updates.